OsirisHandleidingen OSIRIS Student NL Werkinstructies OSIRIS StudentHoe kun je een vrijstelling aanvragen? (niet van toepassing voor Academy for Digital Entertainment en Academie voor Toerisme)

Hoe kun je een vrijstelling aanvragen? (niet van toepassing voor Academy for Digital Entertainment en Academie voor Toerisme)

In de OER van je opleiding staat vermeld in welke periode je een vrijstelling kunt aanvragen.

Ga naar menu 'Voortgang'

  1. Ga naar het tabblad 'Vrijstelling aanvragen'
  2. Selecteer het juiste examenprogramma
  1. Vink de cursus aan waarvoor je vrijstelling wilt aanvragen.
  2. Vul de reden voor de vrijstelling in.
  3. Als je enkel voor één toets binnen de cursus vrijstelling wilt aanvragen selecteer dan 'Toetsen toevoegen aan de vrijstellingsaanvraag' en vink de toets aan.
  4. Klik [Vrijstellingsaanvraag uitprinten]

Voorbeeld van een vrijstellingsformulier

Lever het formulier in bij de examencommissie van je opleiding, zoals in de procedure is omschreven.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment